28 grudnia 2021

712. Co to jest odszkodowanie i kiedy się o nie ubiegać?

 

Co to jest odszkodowanie i kiedy się o nie ubiegać?


Witajcie Kochani!


Dzisiaj chciałam poruszyć temat odszkodowań. Jest on bardzo obszerny i obejmuje spore spektrum problemów. Często nie dopuszczamy do siebie myśli, że możemy doświadczyć sytuacji, w której odszkodowanie będzie nam potrzebne. Warto mieć jednak wiedzę, kiedy i w jaki sposób ubiegać się o tego typu świadczenia. Postaram się w tym wpisie wytłumaczyć od podstaw, czym jest odszkodowanie i kiedy możemy się o nie ubiegać.Co to jest odszkodowanie?


By prawidłowo zdefiniować odszkodowanie, należy najpierw wyjaśnić pojęcie szkody, która jest uszczerbkiem w dobrach danego człowieka. Może to być uszczerbek na zdrowiu, życiu, ale także kwestiach majątkowych. Dlatego też bardzo często szkody dzieli się na majątkowe i niemajątkowe.

Kontynuując definiowanie odszkodowania, trzeba przywołać informację o tym, że jest to świadczenie, które ma być rekompensatą dla osoby, która doznała szkody.


Co to jest odszkodowanie?Pojęcie świadczenia może być rozumiane na różne sposoby, jednak w przypadku odszkodowania są to najczęściej wymagania naprawy szkody lub wypłata zadośćuczynienia w formie pieniędzy.Rodzaje odszkodowań


Wśród odszkodowań możemy wyróżnić różne rodzaje. Są to na przykład odszkodowania umowne, czyli takie, które są związane z niewywiązaniem się ze zobowiązania. Zwykle forma takiego zadośćuczynienia jest określona w umowie. 

Odszkodowania kompensacyjne, polegające na naprawieniu szkody. Kolejnym rodzajem są odszkodowania karne, które są formą ukarania za wyrządzenie jakiejś szkody oraz odszkodowania nominalne.


Rodzaje odszkodowańOprócz wspomnianych rodzajów odszkodowań, można także przywołać różne ich typy. Dzielimy je na odszkodowania OC, które polega na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do naprawy szkody. Odszkodowanie autocasco odnosi się do przyjęcia szkody całkowitej lub częściowej, ale obejmuje także uznanie kradzieży pojazdu.

Innym typem jest odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, które jest przekazywane bliskim osoby zmarłej.  Natomiast odszkodowanie ze Skarbu Państwa należy się temu, kto przedstawi przed sądem, że została wobec niego wyrządzona szkoda ze strony urzędników państwowych.

Ostatnim typem jest odszkodowanie od banku, które mogą otrzymać klienci banku, jeśli wykażą działanie na ich szkodę.


Jak uzyskać odszkodowanie?


Procedury uzyskiwania odszkodowań bywają skomplikowane, zwłaszcza gdy nie jesteśmy biegli w przepisach prawa. Jednymi ze świadczeń, o które najczęściej ubiegają się poszkodowani, są odszkodowania powypadkowe. Aby je otrzymać należy zgłosi zdarzeni do ubezpieczyciela. Wówczas rozpocznie się proces, który jest nazywany likwidacją szkody. Wysokość świadczenia jest zależna od wyceny, którą przeprowadza rzeczoznawca. Zajmuje się on sporządzeniem kosztorysu, na którego podstawie ubezpieczyciel wypłaca należność.


Jak uzyskać odszkodowanie?Niestety bardzo często zdarza się tak, że wysokość odszkodowania bywa zaniżona. Firmy ubezpieczeniowe obniżają kwoty, które są wypłacane poszkodowanym. Pracownicy tych firm są dobrze przygotowani, dlatego trudno jest z nimi negocjować w kwestii przyznawanych roszczeń. Aby nie stracić i otrzymać wysokie odszkodowanie powypadkowe, warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie

W miejscach takich, jak https://codex.org.pl/odszkodowania/odszkodowanie-po-wypadku-powypadkowe/ pracuje sztab doświadczonych profesjonalistów, którym można powierzyć swoją sprawę. Zajmują się oni całą dokumentacją i reprezentują klientów w kontaktach z ubezpieczycielem. Pomoc ze strony takich firm gwarantuje uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania po wypadku.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania i wyrażania swoich opinii :)
Zawsze odwiedzam swoich czytelników.
Jeśli obserwujesz, daj znać w komentarzu :)

NIE SPAMUJ!!!

TOP